weber EXM 702 expanderbetong fin

PR00036372

Expanderbetong Fin är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Fin ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk normalt bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbetong Fin ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059.

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Expanderbetong fin är en certifierad torrbetong Avsedd för undergjutning
  • Fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm

Används i skikttjocklekar 10-100mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Fin är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare m.m. Expanderbetong Fin är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Rekommenderad skikttjocklek10-100mm
VattenbehovMax 2,8l/ 20 Kg
Utbyteca 10l/20 kg
Appliceringstemperatur>5°C
Användningstid30min
Öppentid4h/0,1 MPa enligt SS 137126:2005
Börjar härdaca 4 tim
Konsistens380-450mm enligt SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA och Cem I 52,5R
FiberförstärktNej
BallastNatursand 0–2 mm
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >20 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav.
Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav, >60 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning 28 dygn<0,9 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthalt2-5% enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% av enligt SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2 % enligt SS 137540:2008
Vattencementtal (VCT)ca 0,40
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0216 enligt cert 0402
P-märkningCR059, Cert nr. 125701 enligt cert 1002
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,386 kg CO₂e/kg
VattenseparationIngen separation enligt SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200853372 weber EXM 702, 20 kg säck
5200779098 weber EXM 702, 1000 kg storsäck

Referenser

Järnvägsbron i Södertälje
Golvavjämning Pumpbetong Expanderbetong/Elementfog

Järnvägsbron Södertälje

Mellan 2006 och 2010 byggdes den nya bron över Södertälje kanal bredvid den gamla järnvägen.