weber EXM 702 expanderbetong fin

PR00036372

Expanderbetong Fin är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Fin ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk normalt bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbetong Fin ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning.

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Expanderbetong fin är en certifierad torrbetong Avsedd för undergjutning
  • Fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm

Används i skikttjocklekar 10-100mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Fin är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare m.m. Expanderbetong Fin är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
VattenbehovMax 2,8 L/20 Kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Öppentid4h/0,1 MPa enl. SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
Konsistens380-450mm enl. SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA och Cem I 52,5R
BallastNatursand 0–2 mm
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >20 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav.
Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav, >60 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning 28 dygn<0,9 ‰ enl. SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enl. EN 206-1
FrostbeständigMycket god, enl. SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enl. SS 137214
Lufthalt2-5% enl. SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% enl. SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2% enl. SS 137540:2008
VCT/VBTCa 0,40
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enl. SP-metod 1614
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0216 enl. cert 0402
P-märkningCR059, Cert nr. 125701 enl. cert 1002
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,386 kg CO₂e/kg
VattenseparationIngen separation enl. SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200853372 weber EXM 702, 20 kg säck
5200779098 weber EXM 702, 1000 kg storsäck

Referenser

Järnvägsbron i Södertälje
Golvavjämning Pumpbetong Expanderbetong/Elementfog

Järnvägsbron Södertälje

Mellan 2006 och 2010 byggdes den nya bron över Södertälje kanal bredvid den gamla järnvägen.