Järnvägsbron Södertälje

Mellan 2006 och 2010 byggdes den nya bron över Södertälje kanal bredvid den gamla järnvägen. Syftet med den nya bron var att minimera risken för trafikstörningar och få en bro som skulle tåla tyngre tåg.

Foto: Robin Hayes

Södertäljes landmärke

Trafikverket var beställare av den nya bron och uppdraget gick efter en internationell upphandling till danska företaget MT Højgaard. Med över 80 år på nacken uppfyllde den tidigare bron, en klaffbro, inte längre kraven på sjöfart och järnväg och den behövde mycket underhåll som orsakade trafikstörningar. Syftet med den nya bron var att minimera risken för trafikstörningar, få en bro som skulle tåla tyngre tåg och samtidigt minska bullernivåerna. Med 50 meter höga pelare i rödfärgad betong, en 55 meter lång och 420 ton tung mekanisk lyftbro har järnvägsbron blivit ett landmärke för Södertälje. På 190 sekunder kan den lyftas upp, från 26 meters höjd i trafikläge, och ge en fri höjd på 41,5 meter för passerande båttrafik

Utsågs till årets byggnadskonstruktion

Geotekniken var komplicerad och det var ett mycket omfattande arbete med att omdirigera kablar genom Södertälje kanal, riva existerande bro, bygga den nya och omdirigera järnvägen. Under arbetet gjordes bland annat gjutningar under vatten med Weber undervattensbetong, prefabelement fogades och tornen injekterades med weber EXM 702.  I juni 2010 hade bron sitt officiella öppnande och valdes samma år till årets byggnadskonstruktion i Södertälje.

Fakta

Objekt: Södertäljebron, Södertälje 
Byggår: 2006-2010 
Beställare: Trafikverket 
Konstruktör: Rambøll Danmark A/S 
Entreprenör: MT Højgaard 
Produkter: weber undervattensbetong, weber exm 702