Webers fasadguide i uppdaterad version

Weber fasadguide

Sockeln är oftast den del av huset som utsätts för störst påfrestningar och det är därför av stor vikt att välja rätt material till sockeln. Nu finns Webers fasadguide i ny version som även omfattar Webers sockellösningar.

För att den putsade fasaden ska leva länge och behålla sitt fina utseende krävs både kunskap och ett väl utfört arbete. Vissa av våra system kan hålla uppemot 80 eller t.o.m. 100 år med rätt förutsättningar. Sockeln är oftast den del av huset som utsätts för störst påfrestningar så det är därför mycket viktigt att välja rätt material/ lösning och att aldrig slarva med återfyllnadsmaterialet. I våras lanserade Weber en fasadguide som samlar våra system och produkter för den putsade eller murade fasaden. Utifrån vår samlade erfarenhet, ges också en bedömda livslängd, utifrån att de rätta förutsättningarna är uppfyllda. Nu släpps en uppdaterad version av fasadguiden som även inkluderar Webers sockelsystem.

”Puts på socklar kräver ett tätare underhåll än övrig fasadputs och en sockellösning bör ses över med relativt täta intervaller, en viktig aspekt för att uppnå de livslängder som våra fasadsystem kan göra med rätt förutsättningar”, säger Christian Carlsvärd, Produktchef Fasad. ”I vår uppdaterade version av Webers fasadguide har vi därför utökat innehållet med dessa lösningar.”

Fler nyheter

Våra e-tjänster