Spräcka sten med weber demex

weber demex används för spräckning av sten, berg eller betong -inomhus, utomhus och under vatten. Med weber demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt uppstår med konventionell sprängteknik.

Spräck sten med weber demex

Spräck sten ljudlöst och dammfritt

När weber demex blandas med vatten, expanderar och hårdnar massan. Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen.

Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

Läs mer