Södra Hemlingby – En ny stadsdel växer fram

Utanför Gävles stadskärna, i området Södra Hemlingby, växer det så det knakar. Det befintliga köpcentret blir större, hundratals bostäder byggs och kommunal service tar plats. Visionen om att skapa en tät småstadskärna får liv – Weber är med på resan.

Weber är tillsammans med byggentreprenaden ByggPartner och Bosses Bygg & Betong, som är Certifierad Weber Golventreprenör, med och utvecklar stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle. På uppdrag av Gavlefastigheter står de tre parterna för sammanlagt 
9 000 kvadratmeter golvyta i en byggnad som kommer att innehålla en förskola, en skola och ett vård- och omsorgsboende. Byggnaden uppförs i korslimmat trä (KLT), ett material som fått ett rejält uppsving de senaste åren.

 Samlad guide för byggnation med KLT 

– Vi har ihop med våra systerbolag inom Saint-Gobain Sweden AB tagit fram en projekteringsguide för byggande i KL-trä. Den ger byggherrar en väg runt de problem som man tidigare haft i att anpassa ljudkraven i byggprojekt med korslimmat trä. Guiden redovisar även lösningarnas klimatavtryck. Av en slump fick jag chansen att presentera denna guide för ByggPartner, som nappade. Det blev starten på vårt samarbete i Hemlingby, och infarten till det centrala avtal vi har idag, berättar Mikael Ström, distriktsansvarig säljare på Weber. 

Genomförandet av det faktiska arbetet görs av Bosses Bygg & Betong. 

– Det är tack vare Weber som vi fått möjlighet att genomföra det här arbetet. Vi har god kontakt och ett fint samarbete med Micke Ström sedan tidigare. Det hör inte till vanligheten att få så här stora projekt i vårt område, säger Filip Sundberg, arbetsledare på Bosses Bygg & Betong.

Höga krav på ljudisolering 

Byggnaden ska ge plats för 80 hyresgäster på vård- och omsorgsboende, en skola F-6 och en förskola för 120 barn, och ställer höga krav på ljudisolering. KLT-guiden ger färdiga konstruktioner och produktanpassningar utefter trästommens krav, till stor del kring just ljudlösningar. I just detta projekt har Weber bistått med bland annat golvsystem med golvavjämningar och akustiska lösningar, som tillsammans skapar en ljudisolering mellan de olika våningsplanen och rummen i huset. 

– Man lägger två lager av Glava Stegljudsskiva på träbjälklaget, och kantlister mot väggarna. Till sist ett lager golvavjämning på allt och du får en hållfast golvyta, och däremellan isolering. I det stora hela innebär det här att grannen på våningen över kan springa runt i klackskor utan att det stör, fortsätter Mikael. 

Hållbara produkter 

Hållbart byggande flyttas högre och högre upp på agendan inom byggbranschen. Både kunder och entreprenörer ställer fler krav än någonsin på produkter med lägre klimatpåverkan. Det gäller även hos Byggpartner och kunden Gavlefastigheter. Weber har sedan länge arbetat med dessa frågor, till exempel genom att förhålla sig till Byggvarubedömningens riktlinjer för validering av miljövänliga produkter. Både Glava-skivan och golvavjämningen är dessutom tredjepartsverifierade med EPD:er som redovisar produkternas klimatavtryck.

– Det är en jätteviktig grundpelare av vårt arbete. KLT-guiden är givetvis en del i det arbetet. Vi har också en avdelning som jobbar specifikt med miljöbedömning och hållbart byggande. Där ligger vi oerhört långt fram, och tänker fortsätta med det, säger Mikael. 

Fler nyheter

Våra e-tjänster