Retursystem

Miljöråd beträffande Webers produkter och förpackningar/emballage.

Restprodukter  
Pulverform Lagra torrt för senare användning alternativt användas som fyllnadsmassa.
Blandad produkt Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt Användes som fyllnadsmassa.
Förpackningar   Material
Småsäck Tom säck kan förbrännas Kraftpapper och polyetenskikt
Tryckfärg: vattenbaserad 
Lim: stärkelsebaserat/ polyolefinbaserat
Storsäck Tom säck kan förbrännas 800 l: polypropylen
1200 l: polyeten (innersäck)
polypropylen (yttersäck)
Plastförpackningar Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Burk/Fat/Lock: HD-polyeten 
Flaskor/dunkar: HD-polyeten 
Hink: Polypropen
  Metalldetaljer = Metallskrot Metall
Plåtförpackningar Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan lämnas till återvinning. Metall
Pallplast/pallhuv Kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Polyeten
Förpackningar av wellpapp och kartong Kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Wellpapp och kartong
Träpallar
(omfattas ännu ej av lagen om insamling och återvinning)
EUR-pallar enligt retur/utbytessystem: Brännbart material + metallspik. -
  Engångspallar (Leca-element samt tegelpallar): Brännbart material + metallspik. -