Projektanpassa Saint-Gobain Silent Wall med nytt digitalt verktyg

Saint-Gobain Silent Wall beräkningsprogram

Saint-Gobain Silent Wall - väggsystem från Weber, Gyproc och ISOVER

2016 lanserades Saint-Gobain Silent Wall, en utfackningsvägg som gör det möjligt att bygga bostäder i trafikbullerutsatta områden. Väggen består av premium-lösningar och produkter från Gyproc, ISOVER och Weber som tillsammans tagit fram helhetslösningen. Nu lanserar Saint-Gobain ett digitalt verktyg som gör det enkelt att anpassa Silent Wall beroende på projekt.

Saint-Gobain Silent Wall är robust, brand- och fuktsäker och har mycket god energiprestanda. Väggens vikt är en fjärdedel av vikten för en motsvarande vägg i betong och spar både miljö, tid och transporter. Nu finns ett digitalt verktyg som är byggt för att kunna projektanpassa Silent Wall och enkelt simulera dess prestanda.

Prestandaberäkning utifrån projektförutsättningar

Med hjälp av verktyget kan användaren, utifrån projektförutsättningar avseende utvändig bullernivå och krav på energiprestanda, ta fram just den vägg som passar det egna projektet. Det görs genom att välja typ av väggstomme och variera tjocklek för väggens olika skikt. Byggnadens stomme, som väggen ansluts mot, kan vara i betong, massivträ eller en klassisk trästomme. Det är också möjligt att definiera fönsterprestanda, ange fönsterandel och beskriva hur anslutningarna mot befintlig stomme ser ut. Prestandaberäkningen sammanfattar sedan:

  • Förväntad ljudprestanda inomhus utifrån angiven utvändig bullernivå
  • U-värde för väggen och Um-värde per våningsplan
  • Väggens tjocklek
  • Vertikalsektion
  • De förutsättningar som ligger till grund för resultatet

"Verktyget är utvecklat efter kundernas önskemål", säger Patrik Andersson, Business Development Director ISOVER. "Eftersom projektförutsättningarna för en kund skiljer sig från fall till fall är tanken att skapa flexibilitet för kunden och kunna optimera verktyget efter kundens behov".

Verktyget finns tillgängligt på webbplatsen för Saint-Gobain Silent Wall.

Våra e-tjänster