Slitage

Webers lösning på att skydda sig mot mekanisk nötning golven, vägg eller pelare i parkeringshus är att belägga befintligt betong med en skyddsbeläggning.

Skyddsbetongens uppgift är att agera som ett långvarigt offerskydd för underliggande konstruktionsbetong. Beroende på parkeringshusets trafikintensitet, antalet start/stopp och typ av däck som används i den aktuella miljön slits beläggningen olika snabbt på olika områden i garaget.

Slitbeläggning golv

weber REP flow är en mycket lättflytande betongprodukt som uppfyller den högsta klassen inom betongrenovering (R4 enligt EN 1504-3). REP Flow agerar slitageskydd på parkeringshusets körytor, är helt obrännbart och kräver inte några speciella krav på utbildning för att hanteras. Produkten går att använda som lapp och lag på småytor till att belägga tusentals kvadratmeter, då med hjälp av någon av Webers pumpbilar.

weber REP 931 är en anläggningsbetong som likt REP Flow uppfyller de högst ställda kraven enligt standarden för betongreparationer, är obrännbar och går att pumpa till avsedd plats . REP 931 läggs, i jämförelse med REP Flow, i en mindre flytande konsistens vilket gör den lämplig för pågjutning i ramper och/eller där kraftigare fall (>2°) önskas.

Slitbeläggning väggar och pelare

weber REP 990 är en diffusionsöppen 2-komponents betongslamma och lämpar sig mycket väl som slitskikt för nedre halvmetern på väggar och pelare i parkeringshus. Tack vare sitt ena bindemedel av cement uppnås en hög slitstyrka som skyddar väggar och pelare från skavande nötning från fordon. Behöver väggarna efter tid kompletteras utförs detta enkelt genom att spruta på ett nytt lager ovanpå gammalt rengjort skikt av REP 990.