Klorider

Webers lösningar för att förhindra klorider att tränga in till konstruktionsbetongen är att applicera skyddsbeläggning på både golv, pelare och vägg.

weber REP flow + weber concrete impregnation

Skyddsbeläggningen weber REP flow skyddar, förutom mekaniskt slitage på golvet, även till att hålla kloridrelaterade skador borta tack vare ett utökat täckande betongskikt till armeringen, mest effektivt görs detta i kombination med weber concrete impregnation som impregnerar REP Flow och gör den vattenfrånstötande. Detta hindrar effektivt klorider lösta i vatten från att tränga in och orsaka skada. REP Flow möjliggör även vid installation att fallbyggnad skapas på golvet för att leda vatten mot brunnar och vattenutkastare istället för att bli ståendes på parkeringshusdäcket.

weber REP 990 + weber concrete impregnation crème

Väggar och pelare som utsätts för stänk befinner sig även dem i en miljö med en förhöjd belastning av klorider lösta i vatten. Genom att impregnera nedersta delarna (ca 0,5 m från golvet) med weber concrete impregnation crème och därefter belägga samma ytor med weber REP 990 får man ett dubbelt skydd mot inträngande klorider och kan förvänta sig ett fullgott skydd för bakomvarande konstruktionsbetong.

weber REP 65

Med weber REP 65 kan enkelt hålkäl mot väggar och pelare byggas upp som förhindrar en ansamling av klorider i mötet mellan golv och vägg. Vid städning är det då också enklare att samla upp ytligt liggande salt längst väggar som över tid riskerar att tränga ner i betongen.