Karbonatisering

Webers lösning för att bromsa karbonatiseringen är att belägga betongytorna med någon form av ytbeläggning som bromsar inträngningen av koldioxid från luften men fortsätter tillåta att konstruktionen ”andas”, man använder dvs diffusionsöppna material som beläggning.

weber concrete paint

weber concrete paint är en akrylatbaserad färg avsedd för betongytor. Concrete paint appliceras med roller eller spruta i två omgångar och går att bryta i önskad* kulör. Lämpligtvis väljs ljusa kulörer i tak och på vägg för att erhålla en ljusare parkeringshusmiljö.

*Skarpa kulörer måste först testpigmenteras.

weber REP 990

weber REP 990 är samma produkt som återfinns för slitageskydd av väggar och pelare hindrar även den från karbonatisering, principen är den samma som en färg och bromsar dvs inträngningen av koldioxid men låter bakomliggande konstruktion att andas. Yttrycket blir en mineralisk yta i grå ton.