Betongprodukter och system

Produkter och system inom betong, cement och vägglagning.

Kategorier

 • Webers standardbetonger är för enklare projekt

  Standardbetong
  Standardbetongsortiment har enklare produkter, för t.ex. plintgjutning och trappor samt produkter anpassade för mer avancerade gjutningar.

 • Blanda cement och sand för att göra betong

  Cement/bindemedel
  Cement blandas med tillsatsmedel och med torkad ballast i olika fraktioner. En torrprodukt blandas med vatten och blir t. ex. betong.

 • Reparationsbetonger från Weber

  Reparationsbetong
  Reparation av fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Används både utomhus och inomhus.

 • Sprutbar betong från Weber

  Sprutbetong
  Sprutbetong är avsett för betongsprutning enligt torrsprutmetoden. För inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, vattentorn, silos, fasader.

 • Pumpbar betong från Weber

  Pumpbetong
  Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det krävs en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong.

 • Webers elementfogsprodukter används för att foga betongelement

  Expanderbetong/Elementfog
  Expanderbetong ger bra vidhäftning mot angränsande ytor. Korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Fogning av betongelement.

 • Betonginjektering

  Injektering/förankring
  Injekteringsbruk används för utfyllnad av sprickor och hålrum.

 • Spräck sten med weber demex

  Betong övrigt
  Övriga betongprodukter, som Demex sten-/berg-/betongspräckare, weber.tec superflex 10, weber kantstenslim.

 • Sandprodukter från Weber

  Sand/stenkross
  Sand och stenkross för fogning, murning, putsning och rengöring.

 • Laga väggar, tak eller golv med Webers betongspackel

  Vägglagning/spackling
  Laga väggar, tak eller golv med Webers betongspackel.

 • Byggkemiska produkter

  Ytskydd
  Produkter för att skydda betong mot karbonatisering, fukt och mekaniskt slitage.