betongprodukter

Produkter Betong/Cement/Vägglagning

Weber är Sveriges största tillverkare av torrbetongprodukter. Vårt betongsortiment sträcker sig från den enklaste standardbetongen för hemmafixaren till avancerade specialbetonger för t.ex. brobyggen och undervattensgjutningar. 

Webers standardbetonger är för enklare projekt

Standardbetong

Standardbetongsortiment har enklare produkter, för t.ex. plintgjutning och trappor samt produkter anpassade för mer avancerade gjutningar

Blanda cement och sand för att göra betong

Cement/bindemedel

Cement blandas med tillsatsmedel och med torkad ballast i olika fraktioner. En torrprodukt blandas med vatten och blir t. ex. betong.

Reparationsbetonger från Weber

Reparationsbetong

Reparation av fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Används både utomhus och inomhus.

Sprutbar betong från Weber

Sprutbetong

Sprutbetong är avsett för betongsprutning enligt torrsprutmetoden. För inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, vattentorn, silos, fasader.

Pumpbar betong från Weber

Pumpbetong

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det krävs en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong.

Webers elementfogsprodukter  används för att foga betongelement

Expanderbetong/Elementfog

Expanderbetong ger bra vidhäftning mot angränsande ytor. Korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Fogning av betongelement.

Betonginjektering

Injektering/förankring

Injekteringsbruk används för utfyllnad av sprickor och hålrum.

Spräck sten med weber demex

Betong övrigt

Övriga betongprodukter, som Demex sten-/berg-/betongspräckare, weber.tec superflex 10, weber kantstenslim.

Sandprodukter från Weber

Sand/stenkross

Sand och stenkross för fogning, murning, putsning och rengöring.

Laga väggar, tak eller golv med Webers betongspackel

Vägglagning/spackling

Laga väggar, tak eller golv med Webers betongspackel.

Byggkemiska produkter

Ytskydd

Produkter för att skydda betong mot karbonatisering, fukt och mekaniskt slitage.

Våra e-tjänster