weberfloor outdoor SL

Weber Saint-Gobain Sweden AB

weberfloor outdoor SL är en pumpbar och frostbeständig avjämningsmassa som kan läggas utomhus och i fuktiga miljöer inomhus. Med weberfloor outdoor SL kan man skapa plan horisontella ytor såväl som lutande plan för att underlätta vattenavrinning. Produkten innehåller specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. weberfloor outdoor SL är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F6-AR1,0 enligt EN 13813.

Dokumentation

Användningsområde

Utomhus för att skapa plana ytor och med fall för vattenavrinning, exempelvis balkonger, loftgångar, terrasser och poolområden. Produkter är även avsedd för användning inomhus i fuktiga miljöer, exempelvis i källare där risk finns för tillskjutande fukt. Skikttjocklek 5-40 mm.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Frostbeständig - för läggning utomhus
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Avsedd för plan och falläggning - möjlighet för vattenavrinning
  • Fuktbeständig - lämplig inomhus i miljöer med hög fuktbelastning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation