weber REP 990 betongskydd

weber rep 990

Elastisk slamningsmassa, 2-komponent, Grå. Betongskydd är en ljusgrå tvåkomponents elastisk cement/polymerbaserad slamningsmassa. Produkten levereras med en pulverdel, Komponent A och en vätskedel Komponent B. Betongskydd är mycket elastisk vid temperatur ned till -20°C och har mycket goda spricköverbryggande egenskaper. Betongskydd är vattentät men diffusionsöppen och har mycket högt motstånd mot CO2 inträngning.

Underlag

Golv, Vägg

Förpackning

  • Komp. A 25 kg
  • Komp. B 8,5 kg

Fördelar

  • CE-märkt enligt EN 1504-2 Ytskydd för betong
  • Skydd mot inträngning (1:3)/Fuktkontroll (2:2)/Minskning av betongens elektriska ledningsförmåga (8:2)
  • Slamma för porfyllnad och ytslamning
  • Frostbeständig
  • Kan sprutas

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Betongskydd används på betong och stål och lämpar sig som tätande och spricköverbryggande skikt. Används som skydd på broar, balkonger och terasser för att hindra karbonatisering och inträngning av vatten och salter. Betongskydd är mjuk och därför ej lämplig till golv. REP 995 Ytbeläggning HE är lämplig till golv med lättare trafik. Betongskydd kan användas som slutlig yta, t ex borstad, kvastad, spacklad eller sprutad struktur. Struktur görs i skikt 2 eller påförs i ett tredje skikt med önskad struktur. Målning på Betongskydd kan göras med färg lämplig för elastisk puts enligt resp. färgfabrikants anvisningar, t ex Weber Mineralux Betongfärg.

Ladda ner datablad