weber concrete paint

weber-concrete-paint-13L.png
weber-concrete-paint-13L.png

Akrylatbaserad färg lämplig för betong och rena cementputser.

Underlag

Vägg, Övrigt

Förpackning

Kulörer/strukturer

  • 33001 (basvit)
  • 33018
  • 33035
  • 33052
  • 33069
  • 33086
Visa hela paletten

Fördelar

  • Karbonatiseringsbromsande
  • Brytbar i många kulörer
  • Bra täckförmåga

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +8°C

Dokumentation

Användningsområde

Som ytskydd och färgsättare på bärkraftiga mineraliska underlag. Exempelvis rena cementputsytor eller betongunderlag, vanligt förekommande appliceringsområden är på undersidor av balkonger, socklar på hus, bropelare, ytterväggar på vattentorn, broarfundament, väggar i tunnlar och parkeringshus etc.

Ladda ner datablad