weber REP 05

weber REP 05 Korroosiosuojalaasti, 5 kg:n pussi
Weber Saint-Gobain Sweden AB
weber REP 05 Korroosiosuojalaasti, 5 kg:n pussi

REP 05 är ett torrbruk för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. REP 05 ingår i Webers system för betongreparationer och är CE märkt enligt EN 1504-4 Vidhäftning mot betong

Underlag

Vägg, Övrigt, Golv

Förpackning

Fördelar

  • Vidhäftningsslamma och rostskydd i en produkt
  • CE märkt enligt EN 1504-4
  • Baserad på bascement

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

REP 05 används vid rekonditionering och reparationer av betong såväl utomhus som inomhus.REP 05 appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande avjämning och till fyllning av porer eller ytslamning före målning.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt