weber EXM 721 expanderbetong super

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

EXM 721 är ett torrbruksprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C72/90.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • EXM 721 är en expanderbruksprodukt
  • lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk
  • Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig
  • Tryckhållfasthetsklass C72/90

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 30-300mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och extra hög hållfasthet önskas. EXM 721 är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betong- och stålkonstruktioner, brolager, cisterner m.m. EXM 721 används också vid andra gjutningsarbeten, där krav på god vattentäthet och extra hög tryckhållfasthet eftersträvas.

Ladda ner datablad