weber EXM 721 expanderbetong super

weber exm 721
weber exm 721
weber exm 722

EXM 721 är ett torrbruksprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C72/90.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • EXM 721 är ett expanderbruksprodukt
  • lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk
  • Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig
  • Tryckhållfasthetsklass C72/90

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 30-300mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och extra hög hållfasthet önskas. EXM 721 är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betong- och stålkonstruktioner, brolager, cisterner m.m. EXM 721 används också vid andra gjutningsarbeten, där krav på god vattentäthet och extra hög tryckhållfasthet eftersträvas.

Ladda ner datablad