weber EXM 711 expanderbetong snabb fin

weber exm 711
weber exm 711

EXM 711 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader (köldbetongegenskaper).Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • Snabbt tillstyvnande
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
  • Expanderande

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Bör ej användas i mixerpump

Dokumentation

Användningsområde

EXM 711 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 711 används främst i skikttjocklekar 15-100mm. EXM 711 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner och för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

Ladda ner datablad