weber EXM 701 expanderbruk

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Expanderbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en expanderande massa. Speciellt avsett för tunna undergjutningar. Expanderbruk ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbruk ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar eller liknande. Tryckhållfasthet > 50MPa Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • Undergjutningar/ ingjutningar – speciellt för tunna skikt (5-50mm)
  • Mycket god vidhäftning till stål

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Expanderbruk används i skikttjocklekar upp till 50mm vid betonggjutningar, där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Expanderbruk används vid undergjutning av stål- och betongpelare, brolager och betongelement samt för fastgjutning av bultar, räckesståndare och pelare i pelarholkar. Expanderbruk är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbruk är genom sin sammansättning speciellt lämpligt vid mycket tunna skikt i kombination med höga hållfasthetskrav. Vid förankring anpassas håldiametern till armeringsdiametern ex.(∅ 16mm järn, ∅ 30mm borrhål) förankringslängden skall vara minst 150mm.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt