weber rex fix

weber rex fix Saneerauslaasti, 20 kg:n säkki
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

rex fix är en dammfri, flexibel fästmassa som används för sättning och läggning av keramik inne, ute, i våta och torra utrymmen. 
Produkten är CE-märkt C2 ET S1 enligt EN 12004. Ingår i Weber Våtrumssystem. 
rex fix är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Är med i Svanens databas samt innehar EPD, Environmental Product Declaration.

Underlag

Golv, Vägg

Förpackning

Dokumentation

Användningsområde

rex fix används för sättning och läggning av nästan all typ av keramik. Kan läggas/sättas både på sugande och icke sugande underlag i våta och torra utrymmen. Fungerar även för montering av plattor utomhus.
Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående rekommenderar vi någon av våra ljusa fix, supra light fix, supra rapid light fix eller Naturstensbruk.

På underlag av betong med en relativ fuktighet mindre än 90%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa, på GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Även till fasader upp till 2,5m höjd.

Vid montering på golv med golvvärme, måste värmen vara avstängd minst två dagar innan läggning av plattorna. Värmen ska sedan vara avstängd under minst en vecka efter fogning av golvet. Därefter kan värmen sättas på gradvis.

Vid montering på gamla plastmattor, som inte är en GVK-godkänd matta för plattsättning, beakta följande. En PVC-matta innehåller mjukgörare som emitterar ur mattan. Mjukgöraren avdunstar snabbar när mattan är ny och lägger sig som en fet hinna, som med tiden med stor risk, kan orsaka vidhäftningsbrott.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Lång öppentid
  • Bra vidhäftning på krävande underlag
  • Dammreducerad
  • Mycket bra häng!
  • Fungerar i Weber Våtrumssystem och till GVK-godkänd plastmatta

Denna produkt passar för dessa projekt