weber flow fix

Weber Saint-Gobain Sweden AB
flow fix är ett dammreducerat flytfix för läggning av stora keramiska plattor inne och ute. flow fix ersätter behovet av dubbellimning på plattor större än 30x30 cm. 
Produkten är CE-märkt C2 enligt EN 12004. 
flow fix är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Är med i Svanens databas samt innehar EPD, Environmental Product Declaration.

Underlag

Golv

Dokumentation

Användningsområde

flow fix används med fördel vid läggning i miljöer där en lång öppentid premieras. Används för läggning av stora keramiska plattor ute och inne. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående rekommenderar vi någon av våra ljusa fix, flex fix eller Naturstensbruk.
På underlag av betong med en relativ fuktighet mindre än 90%, lättbetong, Leca eller murverk putsad/spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme.
Mycket lämplig vid läggning där behovet av full täckning under plattan är nödvändigt. Fungerar både inomhus och utomhus.

Vid montering på golv med golvvärme, måste värmen vara avstängd minst två dagar innan läggning av plattorna. Värmen ska sedan vara avstängd under minst en vecka efter fogning av golvet. Därefter kan värmen sättas på gradvis.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Bra flytegenskaper
  • Bra fästförmåga
  • Good bärighet av stora plattor
  • Ovan värmegolv och uppstyvat träbjälklag
  • Kan appliceras med släde

Denna produkt passar för dessa projekt