webertherm 500 - En vindskyddsskiva i toppklass

Vindskyddsskivan i fasadsystemet Serporoc blir svensktillverkad.

Vindskyddsskivan i fasadsystemet Serporoc blir svensktillverkad.

Serporocsystemet är utvecklat för byggnader där det ställs höga krav på både fuktsäkerhet och energieffektivitet. Serporocsystemet är vind- och vattentätt och håller under byggnadens hela livslängd. Webertherm 500 vindskyddsskiva ingår i Webers certifierade fasadsystem Serporoc som kan P-märkas. Skivan klassas i den bästa absorptionsklassen H1 och kan, om behov uppstår, exponeras mot väder och vind i upp till 12 månader i normalt svenskt klimat. Från och med augusti tillverkas skivan i Sverige. Det ger en större flexibilitet och leveranskapacitet med bland annat kortare ledtider för fabriksproducerade speciallängder än tidigare. Skivan säljs som tidigare via Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc.

”Förutom att vi får kortare ledtider och större flexibilitet och leveranskapacitet med produktionen på hemmaplan får det även positiva effekter ur miljösynpunkt med kortare transportsträckor från produktion till marknaden”, säger Stefan Kanda, Produktchef Fasad.

Webertherm 500 vindskyddsskiva får nytt utseende i samband med att den blir svenskproducerad, vit med svart tryck.

Fler nyheter

Våra e-tjänster