Webers golvavjämningsprodukter certifierade Indoor Air Comfort Gold

Webers golvavjämningsprodukter uppfyller marknadens krav på låga emissioner.

Webers golvavjämningsprodukter uppfyller marknadens krav på låga emissioner.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold certifiering är den bästa garantin för att en produkt uppfyller marknadens krav på låga emissioner. Certifieringen bidrar till att främja lågemissionsprodukter och går i linje med alla relevanta emissionskrav i Europa (både statliga och frivilliga). Indoor Air Comfort Gold-certifikat accepteras också direkt som bevis i samband med certifieringar av hållbara byggnader som t.ex. BREEAM international och LEED. Indoor Air Comfort Gold certifieringen föregås av produkttester, utvärdering av produktionen och besök av produktionsanläggning, något som sedan sker uppföljande varje år. Weber har idag 41 golvavjämningsprodukter med denna certifiering.  

”Jag känner mig väldigt stolt att våra golvavjämningsprodukter nu har denna certifiering. Det visar på vårt kvalitetsfokus och strävan att bidra till hållbara byggnader och en hälsosam inomhusmiljö, säger Anders Anderberg, Forsknings- och utvecklingsdirektör på Weber. 

Läs mer 

Fler nyheter

Våra e-tjänster