weberfloor moisture control- trådlös fuktmätning med molnlösning och digitala rapporter

Weber lanserar weberfloor moisture control, en trådlös fuktmätning för våra golvavjämningsmassor med molnlösning och digitala rapporter. I en testfas kommer systemet att erbjudas i Stockholmsområdet.

Weber har länge erbjudit produkter som möjliggör fuktmätning i våra golvavjämningsmassor. Med systemet weberfloor moisture control tar dessa produkter nu steget in i den digitala eran med bland annat en ny molnlösning och standardiserade digitala rapporter. Systemet är speciellt designat för mätningar av relativ fuktighet i Webers golvavjämningsmassor under byggtiden men kan också användas för övervakning över längre tidsperioder, efter att ytskikten är lagda. Sensorn, weberfloor moisture sensor, gjuts in i golvavjämningen men behöver ingen energikälla eftersom all nödvändig energi överförs trådlöst vid avläsning med tillhörande handenhet.

”Med en lösning som möjliggör fuktmätning både initialt och över tid blir det enklare och man spar tid”, säger Patrik Forsblom, Produktchef Golvavjämning Weber. ”Med hjälp av handenheten går det att ladda upp avläsningarna till molnet för enkel datahantering och standardiserade rapportutdrag”.

Systemet kommer att finnas tillgängligt i Stockholmsområdet i en testfas för att sedan kunna erbjudas även på andra platser i landet.

Nyheter

Våra e-tjänster