Weber P-hus ROT

Weber erbjuder helhetslösningar för renovering av parkeringshus som återställer konstruktionsbetongen till sitt ursprungliga skick.

Parkeringshus

Med Webers breda sortiment av produkter, lösningar och maskiner är det möjligt att utveckla och ta fram nya koncept utifrån marknadens behov. Nu kan vi presentera helhetslösningar för renovering av parkeringshus och vi kallar det just Weber P-hus ROT. I konceptet ingår lämpliga betongreparationsprodukter för att återställa P-husets konstruktionsbetong till sitt ursprungliga skick, oavsett om det gäller golv, vägg eller tak. Därefter kompletteras reparationen med någon form av ytskydd som skyddar konstruktionen från fortsatt nerbrytning. Exempel på ytskydd är slitbetong, färg, impregnering eller betongslamma. Vilken typ av ytskydd som väljs beror på vilken typ av konstruktionsdel det gäller i parkeringshuset och vilken miljö denna befinner sig i.  

”Med Weber P-hus ROT får parkeringshuset, med en snabb installation, nya snygga ytor och en ökad livslängd, helt utan härdplast- eller bitumenbaserade produkter”, säger Martin Carlsson, Produktchef Betong.  

Utöver materialen finns möjlighet att hyra Webers anpassade maskinlösningar för såväl batchblandning som pumpning och sprutning. 

Läs mer om weber P-hus ROT