Weber- ett Auktoriserat Golvföretag

Weber är ett auktoriserat golvföretag

Weber är nu ett Auktoriserat Golvföretag

Weber är numera ett Auktoriserat Golvföretag. Auktorisationen visar att vi uppfyller vårt engagemang i hållbarhetsfrågor i praktiken.

Auktoriserat Golvföretag är branschens kvalitetsstämpel som tar fasta på en hållbar golvinstallation med hållbara material. Möjligheten för leverantörer av golvmaterial att bli Auktoriserat Golvföretag är relativ ny men har funnits för entreprenörer sedan 2001.

”Det är jättebra att både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen kan bli auktoriserade. Då kan vi koppla ihop oss i en stark värdekedja som vidareutvecklar branschen mot högre kvalitet och konkreta miljömål”, säger Peter Örn, Försäljningschef Golvavjämning och Plattsättning, Weber.

Kriterierna som ska uppfyllas skiljer sig delvis åt mellan entreprenörer och leverantörer. För leverantörerna, som ofta verkar i en internationell miljö, handlar det om social hållbarhet, spårbarhet och antikorruption likväl som om miljö och arbetsmiljö. Branschen tog avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål för att definiera relevanta krav. Standarden ISO 26000 ligger till grund för sociala hållbarhetskrav.

”Det är jättebra att både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen kan bli auktoriserade. Då kan vi koppla ihop oss i en stark värdekedja som vidareutvecklar branschen mot högre kvalitet och konkreta miljömål”, säger Peter Örn, Försäljningschef Golvavjämning och Plattsättning, Weber.

”Vi har egentligen alltid jobbat så som ett Auktoriserat Golvföretag ska göra och under lång tid satt upp årliga, specifika mål för vårt miljöarbete. Kontinuerlig uppföljning av regler, processer och inköp av råmaterial är en del av vår vardag, säger Peter. ”Vi har koll på våra interna rutiner gällande miljöarbete så vår auktorisering gick på ett par veckor”.

Fler nyheter

Våra e-tjänster