Weber ersätter naturballast med återvunnen ballast

Vi har en ambitiös färdplan för att minska vårt klimatavtryck. 2035 ska all natursand i våra produkter ha ersatts med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast.

Webers produkter består till största delen av naturballast, dvs. natursand och naturgrus. Sand och grus är idag relativt lättillgängliga som naturmaterial, men de är samtidigt ändliga resurser. Vi arbetar på många fronter för att minska vårt klimatavtryck och har en ambitiös färdplan för hur det ska gå till. Därför har vi på Weber under många år arbetat med att hitta alternativ där vi kan ersätta natursand och naturgrus med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast och därmed minska vår miljöpåverkan och skapa ett mer cirkulärt flöde. Vårt främsta mål är att använda helt återvunna alternativ till natursand och naturgrus, men vi arbetar även med alternativ som exempelvis krossad ballast. 

Ingen natursand 2035

Arbetet började redan för tio år sedan, då genom ett gemensamt projekt med Chalmers och sedan fyra år arbetar vi med det i större skala genom ett nordiskt samarbete med våra kollegor i grannländerna. Under tiden har vi kvalificerat ett flertal alternativ för att kunna ingå i våra produkter. Inom golvavjämning, som är vårt största produktområde, har vi under 2020 ersatt natursand med återvunnen ballast i samtliga våra produkter.

Thomas Flycht arbetar på Webers Forsknings- och utvecklingsavdelning och har varit med från arbetets början. ”Vi har ett centralt mål att inte använda natursand i Norden alls 2035 och att vi stegvis ska ersätta natursanden med andra alternativ fram till dess, säger Thomas. ”Vi har gjort labbtester där vi ersatt all sand med olika alternativ med goda resultat så det är ett rimligt, men ambitiöst mål. Att skala upp processen och få in det i produktionen är nästa steg. För golvavjämningsprodukterna som tillverkas i Vingåker är målet att ha ersatt natursanden med 30 % under 2021. 

Alla produkter inom alla produktområden

Vi tycker att det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp och ersätter naturballast i hela vårt produktsortiment och inte bara i enskilda produkter eller enskilda fraktioner. Graden av ersättning av naturballast uppgick 2020 till motsvarande 10 000 årston och vår ambition är att fyrdubbla denna takt under 2021. 

Andelen ska därefter öka ytterligare och det finns tydliga mål för hur vi ska kunna ersätta natursanden och naturgruset för alla produkter inom alla produktområden. 

”I projekt med hög miljöprofil efterfrågas detta på marknaden och vi tror att efterfrågan kommer att öka”, säger Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef och hållbarhetskoordinator på Weber. ”Vi vill vara en leverantör för framtiden och leverera produkter med låg miljöpåverkan, där vi inte tar ut mer naturresurser än nödvändigt”. 

Webers utfasning av natursand är ett led i att minska vår miljöpåverkan enligt Webers färdplan för hållbarhet som kompletterar Saint-Gobains Swedens färdplan mot ett fossilfritt Sverige 2045.
Läs mer om Saint-Gobain Swedens färdplan här

Fler nyheter

Våra e-tjänster