Våta färger och ytputser med nya namn och förpackningar

silco silicate paint render

Våra silikat- och silikonhartsprodukter kommer nu med nya namn och i nya förpackningar.

  • Silikatfärg blir Silicate paint och burken innehåller 20 kg (ca 13 l)
  • Silikatputs blir Silicate Render fortsatt i förpackning om 20 kg
  • Silikonhartsfärg blir Silco paint och burken innehåller 20 kg (ca 13 l)
  • Silikonhartsputs blir Silco Render fortsatt i förpackning om 20 kg

weberton 303 silikatfärg och weberpas 305 silikatputs påverkas inte av förändringen.

Pågående projekt slutförs med befintligt material. Nytt material finns för leverans från och med v. 17.