Våra hållbara golv var startskottet för arbetet med EPD:er

Våra golvavjämningsprodukter var först ut i sortimentet att verifieras med EPD:er. Fortfarande är vi den enda svenska tillverkaren av golvavjämningsprodukter som tillhandahåller EPD:er. 

Medarbetare

Idag arbetar vi med att verifiera produkter med EPD:er, miljövarudeklarationer, inom samtliga av våra produktområden. De viktigaste aspekterna i det här arbetet är att kunna vara transparenta mot marknaden kring vår miljöpåverkan och att driva vårt förbättringsarbete internt. Golvavjämning var det produktområde där vi var först ut med att EPD-verifiera produkter och det arbetet har skapat plattformen för det fortsatta arbetet. 

Hållbara golv

När vi började med att verifiera golvprodukterna 2011 var vi banbrytande och än idag är vi den enda svenska tillverkaren av golvavjämningsprodukter som tillhandahåller EPD:er. De första EPD:erna kom i samband med att vi tog fram en ny serie golvprodukter under namnet Nordic Sustainable Flooring. Fokus där var att minska miljöavtrycket och att sänka produkternas koldioxidavtryck. Sedan dess har produkterna verifierats i omgångar.  Hösten 2019 togs en tredje generation av EPD:er fram där resultatet visade på ytterligare förbättringar. 

-Sedan den första omgången med EPD:er har vi i vårt förbättringsarbete minskat koldioxidavtrycket med 20 % för dessa produkter, berättar Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef på Weber. Förbättringarna har åstadkommits genom förändringar i råvaror och transporter till fabriken men också genom förändringar i fabriksprocessen.
Weber har nyligen fått branschens kvalitetsstämpel som Auktoriserat Golvföretag vilket visar att vi uppfyller vårt engagemang i hållbarhetsfrågor i praktiken.

Våra e-tjänster