Valbo Fasad först ut som Certifierad Weber Betongentreprenör- Reparation

CWF, CWF-P, CWG, CWG-K, CWP och nu även CWB-R. Weber har utbildat sin första Certifierade Weber Betongentreprenör- Reparation. 

Sedan många år tillbaka har Weber arbetat med certifiering av entreprenörer för att säkerställa kvalitativt utförda arbeten med våra fasad- och golvsystem. Under förra året certifierade vi även vår första entreprenör inom området plattsättning och nu har turen kommit till produktområde betong. I certifieringen ingår utbildning via Weber Institutet för medarbetarna hos den entreprenör som ska certifieras.

Valbo Fasad som sedan tidigare är Certifierad Weber Fasadentreprenör, samt certifierad för arbeten med Webers P-märkta fasadsystem har nyligen utbildats för att även bli Certifierad Weber Betongentreprenör- Reparation och är den första entreprenören ut att certifieras. Martin Carlsson, produktchef Betong och Rikard Gustavsson Teknisk säljare betong höll i utbildningen som bland annat har målsättningen att ge deltagarna en övergripande kännedom om Weber och betongområdet, kunskap om betongens beståndsdelar, våra produkters användningsområden, lösningar för olika kravställningar och miljöer, olika arbetsutföranden och maskinlösningar med mera. 

”Vi vill öka kunskapen om hur betong kan renoveras på ett effektivt och hållbart sätt och bidra till att öka kvaliteten på betongrenoveringar.  Att samarbeta med certifierade entreprenörer är ett bra sätt att säkra kvaliteten på utfört arbete”, säger Mikael Svensson, Försäljningschef Fasad och Betong.

Vad innebär det att vara CWB-R?

Med certifierade entreprenörer är avsikten långsiktiga samarbeten med ömsesidigt ansvar och förpliktelser. Som CWB-R åtar man sig bland annat att delta i Webers utbildningar, följa Webers eller likvärdiga kvalitetssäkringsrutiner, att använda säkerhetsutrustning och ansvara för kvalitetssäkring av betongens skick. Hos entreprenören ska det finnas en ansvarig kvalitetsledare. Från Webers sida erbjuder vi utbildning, teknisk, ekonomisk och administrativ rådgivning, bransch- och produktinformation med mera. 

”Min uppfattning är att de flesta tycker att ämnet betong är intressant när man förstår mer kring hur den fungerar och varför det exempelvis uppstår skador, säger Martin Carlsson. Jag tror att det bidrar till att man kan utföra ett bättre jobb ute på arbetsplatsen när man vet vad som påverkar betongens kvalitet samt att man kan göra rätt insatser vid nerbrutna konstruktioner”. 

Våra e-tjänster