Skapa unika putsfasader med weber design bricks

weber design bricks-

Nu är det möjligt att ge den putsade Serporoc-fasaden en unik karaktär och estetisk effekt genom att kombinera den med weber design bricks, tegelstenar i olika utföranden.

Tillsammans med Feldhaus i Tyskland, med mångårig erfarenhet och hög kvalitet, har Weber utvecklat och verifierat olika kombinationer av puts och tegelstenar som nu finns tillgängliga på den svenska marknaden. Weber design bricks finns i olika tjocklekar, kulörer, strukturer och bränningar för att skapa unik karaktär och visuella effekter i kombination med den putsade Serporoc-fasaden.

”Teglet ger inte bara en estetiskt vacker byggnad utan bidrar även till en energieffektiv och robust fasad med god ljudreduktion”, berättar Stefan Kanda Produktchef Fasad.

Produkten är bedömd enligt flera svenska miljöbedömningssystem.