Nu finns alla våra största lagervaror i lättare säckar

Nya säckar från Weber

Nu finns alla våra största lagervaror i säckar om 20 kilo eller lättare. 68 produkter på betong- och fasadområdet har blivit lättare per den 1 april.

Det började hösten 2017 då samtliga förpackningar i vårt golvsortiment blev lättare och fick en ny snygg design. Sedan dess har vi arbetat vidare för att samtliga produkter inom alla våra produktområden ska bli lättare och bidra till bättre ergonomi på arbetsplatsen. De lättare säckarna har inte bara fördelar ur ergonomisk synpunkt. Det nya formatet gör att de ligger bättre på pall, ger snyggare pallrader och bidrar till en renare och smidigare lastning. Nu återstår byte av förpackningar till färgade bruk och vinterprodukter, därefter har hela Webers sortiment fått nya förpackningar.

Våra e-tjänster