Nu erbjuder vi EPD:er för ännu fler produkter

Weber var tidiga i branschen när vi började med att EPD-verifiera våra produkter redan 2011. Idag har vi fler än 150 produkter som täcks av EPD/tredjepartsverifierad miljövarudeklaration.

Webers första EPD:er publicerades 2013 och det var utgångspunkten för det fortsatta arbetet där vi har skapat en plattform för att kunna EPD-verifiera inom samtliga av våra produktområden och för vårt fortsatta förbättringsarbete. 

Under 2022 lanserade vi 23 nya EPD:er och har nu totalt 58 EPD:er när det kommer till våra egenproducerade produkter. Totalt har vi fler än 150 produkter som täcks av EPD:er, det vill säga miljövarudeklarationer som är tredjepartscertifierade. För en del av produkterna är vi inne på tredje generationens EPD där varje generation har inneburit en förbättring av produktens klimatprestanda.

En EPD mäter en mängd olika parametrar och en av faktorerna som redovisas är koldioxidavtrycket (CO2) som produkten bidragit med. Det är också den faktor som är den största utmaningen när det gäller den typ av produkter som vi arbetar med på Weber. Klimatpåverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” där våra produkter använder enheten CO2e per kg produkt.

Produktförbättringar i stället för klimatkompensation

En EPD kan vara baserad på verkliga data eller på generella uppgifter. Webers EPD:er är så lång som möjligt baserade på verkliga data, vi vill vara så transparenta som möjligt för våra kunder som vill göra ett medvetet val. Därför väljer vi t.ex. inte s.k. klimatkompensation utan satsar istället på forskning och innovation för produktförbättringar, såsom att finna nya typer av råmaterial med lägre klimatavtryck och se över transporter och tillverkningsprocesser. 

En EPD kan ha olika omfattning och redovisa hela eller delar av produktens miljöpåverkan under sin totala livscykel. På Weber inkluderar vi hela kedjan, A-D, i våra EPD:er, från råvaruuttag till efteranvändningsskedet. 

Jämföra EPD:er

Standarden för hur man genomför livscykelanalysen till EPD:n (EN 15804) säger att du endast får jämföra produkter på byggnadsnivå. Därför ska du istället fråga dig om det krävs samma materialåtgång för att klara samma tekniska prestanda, funktionskrav mm. 

Det är alltså först när du ser till det specifika projektet och den totala klimatpåverkan som produkten får i sin applikation, som du kan jämföra olika lösningar. Det krävs stor LCA-kunskap för detta, och på Saint-Gobain finns det flertalet LCA-specialister. Givetvis behöver man ta hänsyn till samtliga prestandkrav som ställs på konstruktioner och byggnaden.

Observera att materialåtgång har en stor påverkan. På Weber har vi verifierade åtgångstal för till exempel våra golvprodukter. Kontakta Weber för mer information.

Fler nyheter

Våra e-tjänster