Montering av Webers våtrumssystem vid RF 90 %

Förra året gick vi ut med ett generellt godkännande för montering av våra våtrumssystem vid RF 90 %. Godkännandet framgår nu i våra monteringsanvisningar.

Montering av Webers våtrumssystem vid RF 90 %

Nu finns det nya monteringsanvisningar till våra våtrumssystem, Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem. I monteringsanvisningarna framgår vårt generella godkännande för montering redan vid RF 90 % som vi gick ut med i januari förra året. Beslut om ett generellt godkännande bygger på lång erfarenhet av att vi har sett att våra produkter och system klarar av detta. Att kunna montera våra våtrumssystem redan vid RF 90 % underlättar för byggare och entreprenörer och bidrar till kortare byggtider.

– Nu underlättar vi ytterligare, säger Lena Eliasson, Produktchef Plattsättning/Tätskikt. Med det generella godkännandet i monteringsanvisningen behöver Plattsättaren inte skriva någon avvikelse!