Montering av Webers tätskikt redan vid relativ fuktighet upp till 95 %

Weber effektiviserar processerna kring våtrumslösningar

Weber godkänner nu underlag av betong och golvavjämning med relativ fuktighet upp till 95% vid montering av samtliga Webers tätskikt.

Webers strävar, genom ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete, efter att minska vår klimatpåverkan och erbjuda våra kunder innovativa, effektiva och säkra lösningar.

När det kommer till montering av tätskikt i våtrum har en stor utmaning varit tiden för uttorkning av betong- och golvavjämningsunderlag innan appliceringen av tätskiktet. Konsekvenserna har varit ställtider i byggprocessen, att det har varit svårare att planera arbetsflöden och att man ibland har valt dyrare och mer miljöbelastande lösningar för att snabba upp uttorkningsprocessen av betong.

Applicering av tätskikt redan vid högre fuktnivå i underlaget

Som ett led i Webers utvecklingsarbete har vi undersökt hur vi kan bidra till att effektivisera processerna kring våtrumslösningar. Det har resulterat i att vi nu godkänner underlag av betong och golvavjämning med en högre relativ fuktighet, upp till 95%, vid montering av samtliga Webers tätskikt. Därmed möjliggörs en snabbare byggprocess och val av betong som både minskar kostnader och miljöbelastning.

Fotnot: Verifiering av fuktnivå ska göra med RBK auktoriserad fuktmätning. 

Aktuellt

Våra e-tjänster