Information om nya priser på Byggpall

Vi vill härmed informera om att Saint-Gobain Sweden AB/Weber genomför prishöjning på Byggpall med bakgrund av den ”tekniska prisjusteringen” som Retursystem Byggpall genomfört from 2022-08-01. 

I separat bilaga från Retursystem Byggpall framgår ytterligare information som ligger till grund för prishöjningen och som omfattar samtliga aktörer vilka använder sig av Byggpall. Aktuell prishöjning genomförs omgående.

Vår Säljorganisation samt Kundavdelning finns tillgängliga för eventuella frågor.

Med vänlig hälsning
Saint Gobain Sweden AB/Weber
Magnus Leidhammar
Försäljningsdirektör

 

Fler nyheter

Våra e-tjänster