Fuktberäkningsprogram för Webers hållbara golv

Weber fuktberäkningsprogram

För dig som är fuktkonsult eller arbetar med fuktmätningar kan du nu, med Webers egna fuktberäkningsprogram för golvavjämning, på ett enkelt sätt beräkna uttorkningstiden för Webers golvavjämningar.

Det gäller våra produkter weberfloor 110, 130, 140 och 150 som alla genomgått livscykelanalyser och verifierats med tredjepartscertifierade EPD:er samt är certifierade enligt  Indoor Air Comfort GOLD.

Laborera med olika uttorkningsförhållanden 

Genom att mata in aktuell golvavjämningsprodukt, skikttjocklek, rumstemperatur och luftens relativa fuktighet så beräknar programmet uttorkningstiden. Uttorkningsförloppet baseras på mätdjupet och ger svar på när golvytorna uppnår aktuellt uttorkningskrav.
”Utifrån den tidsram man har är det t.ex. möjligt att beräkna torktiden utifrån olika temperaturförhållanden och därmed anpassa inomhustemperaturen efter det om man t.ex. är i behov av ett snabbare uttorkningsförlopp”, säger Anders Anderberg. ”Det här är ett verktyg för våra kunder och aktörer i föreskrivande led som underlättar planeringen av projektet”.

Finns det önskemål om att dessutom följa det verkliga uttorkningsförloppet i ett projekt finns  weberfloor moisture sensor som med trådlös avläsning och molnlösning ger en enkel och tillförlitlig fuktmätning för att verifiera den beräknade uttorkningen. 

Fuktberäkningsprogrammet MoistureCalc

Du hittar beräkningsprogrammet i Beräkningscentralen här på se.weber. Observera att du måste vara inloggad med konstruktörsbehörighet.

Fuktberäkningsprogrammet MoistureCalc

Fler nyheter

Våra e-tjänster