Fossilfri anläggning Weber Sala

Webers fabrik i Sala sett från ovan

Genom en succesiv omställning har Webers fabrik i Sala gjort sig helt oberoende av fossila bränslen (Scope 1 och 2) och valt förnyelsebara energikällor för att driva maskiner, fordon och lokaler.

Tillverkningen av torrbruksprodukter i Sala sträcker sig lika långt bak som Webers historia från slutet av 1800-talet. AB Strå kalkbruk i Sala bildades 1906 för brytning och förädling av dolomit och tillverkning av bränd kalk och nuvarande fabrik byggdes på 50-talet. Idag produceras 14000 ton torrbruk årligen på anläggningen och produktionen är numera, efter en successiv omställning, fossilfri. Sedan 2018 drivs produktionen av el från 100% förnybara energikällor som sol, vind och vatten och genom övriga åtgärder har man gjort sig helt oberoende av fossila bränslen (i Scope 1 och 2). T.ex. genom installation av pannor anpassade för förnybar bioeldningsolja värms både fabrik och personalbyggnad upp av olja utvunnen ur raps och dieseldrivna truckar har succesivt bytts ut till eldrivna, vilket också bidrar till en bättre arbetsmiljö i fabriken. 

Insatserna för att få anläggningen fossilfri är en del i den övergripande färdplanen mot hållbarhet som Saint-Gobain Sweden AB tog fram förra året. Målet är att reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 1-3* med 40% senast 2030 jämfört med 2017 och att ha netto noll klimatutsläpp för Saint-Gobain Sweden till år 2045.

”Vi fortsätter att titta på energiförbrukningen för våra lokaler. Jag utreder andra uppvärmningsalternativ som skulle kunna minska vår energiförbrukning”, säger Jimmy Nummelin, Produktionschef på anläggningen i Sala.

*Scope är ett sätt att redovisa utsläpp enligt den internationella standarden Green House Gas, GHG, Protocol. Scope 1 omfattar de direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten. Scope 2 är indirekta utsläpp så som elförbrukning och Scope 3 är indirekta utsläpp genererade före eller efter den egna produktionen.
 

Fler nyheter

Våra e-tjänster