Förnyat certifikat styrker den tekniska prestandan i Webers fasadsystem Serporoc

P-märkt Serporoc från Weber

Saint-Gobain Sweden AB, Weber har tagit ytterligare ett steg i arbetet med att erbjuda robusta och hållbara putsfasader som uppfyller Boverkets krav på trästommar. Tillsammans med Gyproc har Weber tagit fram en uppdaterad version av vindskyddsskiva helt anpassad till Serporoc-systemet, för att uppfylla ställda krav enligt certifieringsregel 021 för fasadbeklädnader.

Om man i en konstruktion byter ingående komponenter i ett verifierat system kan detta påverka prestanda avseende t.ex. brandbeständighet, fuktsäkerhet samt ljudreduktion.  Saint-Gobain Sweden AB, Weber menar att produkter/system inte kan anses likvärdiga om de inte genomgått tester, enligt certifieringsregel 021 för fasadbeklädnader, som styrker den tekniska prestandan. Det har därför varit nödvändigt att förnya certifieringen, genom nya tester, med de nya ingående komponenterna. Den uppdaterade certifieringen gäller fem år från den 22 februari 2019.

Certifieringen gäller Serporoc och Serporoc MK2 Fasadsystem, tvåstegstätad dränerad putsfasad. Systemen har bedömts mot tillämpliga delar av CR 021: ”Byggsystem för ytterväggar och fasader” och verifierats mot Boverkets byggregler (BBR) avseende ytterväggar i byggnadsklass Br1, fukt allmänt, högsta tillåtna fukttillstånd, fuktsäkerhet samt väggar, fönster och dörrar.

Fler nyheter