EPDer för Saint-Gobain Silent Wall

Saint-Gobain Silent Wall lanserades 2016 och är en vägglösning som gör det möjligt att bygga bostäder med lättbyggnadsteknik i trafikbullerutsatta områden och ändå uppnå en god ljudmiljö inomhus. Nu finns två officiella EPDer (Miljövarudeklarationer) som visar på fördelarna med vägglösningen även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Saint-Gobain Silent Wall

Ännu fler fördelar med Saint-Gobain Silent Wall

Saint-Gobain Silent Wall lanserades 2016 och är en vägglösning som möjliggör en god ljudmiljö inomhus även för bostäder i trafikbullerutsatta områden. Nu finns två officiella EPDer (Miljövarudeklarationer) som visar på fördelarna med vägglösningen även ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Saint-Gobain Silent Wall är robust, brand- och fuktsäker och har, förutom god miljöprestanda, också mycket god energiprestanda. Nu får Silent Wall två officiella EPDer (Externt verifierade Miljövarudeklarationer), en för vägguppbyggnad med stålreglar och en för träreglar, som visar på fördelarna med vägglösningen även ur ett hållbarhetsperspektiv. 

”I den tid vi lever i, med fokus på hållbarhet och krav på optimerade byggprocesser, är Silent Wall med sin höga prestanda en fantastisk lösning” säger Patrik Andersson, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden AB. ”Ju mer vi arbetar med att förädla vägglösningen desto mer inser vi dess otroliga fördelar. Därför är det extra roligt att vi nu även kan visa upp ytterligare bevis i form dessa två EPDer”.

Framtagen av Gyproc, ISOVER och Weber

Saint-Gobain Silent Wall består av lösningar och premiumprodukter från Gyproc, ISOVER och Weber. Väggen gör det möjligt att bygga bostäder med lättbyggnadsteknik i trafikbullerutsatta områden med upp till 68 dB ljudnivå vid fasaden och ändå uppnå en god ljudmiljö inomhus (Ljudklass B).  Förra året lanserades även ett digitalt verktyg byggt för att kunna projektanpassa Silent Wall och enkelt simulera dess prestanda. 

EPDerna finns publicerade på Environdecs hemsida

Beräkna din Silent Wall konstruktion

Saint-Gobain har ett digitalt verktyg som är byggt för att kunna anpassa Silent Wall och på ett enkelt sätt simulera dess prestanda, du hittar det här.