Centralgaraget i Uppsala fick nya slitstarka ytskikt med Weber avjämning ute

Till sommaren kunde Centralgaraget i Uppsala öppna igen efter en tids renovering. Garaget invigdes första gången 2007 och förvaltas av Uppsala parkerings AB, ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala stadshus AB.

Under fyra dagar vid spridda tillfällen under våren pågick arbetena mitt i Uppsala och i anslutning till Centralstation utan att inverka på pendlare och cyklister. Garaget som var slitet och fuktskadat på grund av dålig vattenavrinning på bottenplan har nu fått nya slitstarka ytskikt.

- Beställaren var väldigt noga med att det skulle vara ytskikt av betong, berättar Kristian Knutsson, projektledare på ABTK som hade entreprenaden för renoveringen.  Det fanns krav på vidhäftning och att tjockleken skulle vara som befintlig, vilken låg på 20 mm asfalt. Sedan insåg vi tillsammans med betongleverantören att det inte gick att gjuta så tunt med vanlig fabriksbetong. 

Valet föll på weber avjämning ute

ABTK kom ikontakt med iFix som arbetar med plattsättning och golvavjämning. De tog fram olika förslag, bland annat weber avjämning ute, som är en betong avsedd för just pågjutningar i skikttjocklekar som blir för tunna för fabriksblandad betong. 

– Vi hade gjort mindre jobb med Avjämning ute tidigare, typ lastbryggor och kajplatser men inget med den här mängden, berättar Joakim Renemar på i Fix. Tillsammans med Weber sålde de in Avjämning ute. - Det var väldigt skönt att ha den supporten från Weber, ni kan ju förklara produkten på ett annat sätt än vi, säger Joakim. Det var en tacksam produkt att arbeta med eftersom den är trögflytande och det var fall mot rännorna i garaget, på så vis stannade den kvar. Men det är ju inte som att arbeta med flytspackel så man behöver använda lite annan teknik, berättar Joakim som gärna gör liknande uppdrag i framtiden.

Det tidigare ytskiktet som bestod av asfalt avlägsnades och konstruktionsbetongens yta som fanns inunder frästes av. Därefter pumpades drygt 200 ton Weber Avjämning ute in på bottenplanets 5620 kvm yta, för att nå från markplan till bottenplan krävdes en 140 m lång slang från pumpbilen. 

- Med Avjämning ute kan man gjuta större ytor på kortare tid och man får en färdig yta direkt efter läggning och blästring, säger Kristian. Detta var mitt i centrala Uppsala och det finns inte jättemycket ytor för pumpbilen att stå på. Då är det en klar fördel att man kan minimera antalet dagar. 

Skydd mot nedbrytning

Efter pågjutningen stålkuleblästrades ytan som sedan impregnerades, även nedre delen av pelarna i garaget impregnerades. Pågjutningen med Avjämning ute fungerar nu som ett slitageskikt för den mekaniska nötning som uppstår från bildäcken och betongimpregneringen ska ge extra bra vattenavrinning och minska belastningen av salt som bilarna drar med sig in vintertid.

– Det här skyddar konstruktionsbetongen från att brytas ner under många år framöver och ytskiktet bidrar även till en betydligt ljusare och fräschare miljö i parkeringshuset än tidigare, säger Martin Carlsson, Produktchef Betong, Weber.

Våra e-tjänster