Arkitekt- och konstruktörssupport för golvavjämning

Webers Arkitekt-/konstruktörssupport utökas nu till att även stötta i tekniska frågor inom produktområde golvavjämning

I våras lanserade vi vår Arkitekt-/konstruktörssupport med möjlighet för föreskrivande led att få rådgivning i tekniska frågor inom Webers områden betong, fasad och Leca. Nu utökas tjänsten till att även omfatta produktområdet golvavjämning där vi erbjuder rådgivning i projekteringsstadiet och support i konstruktionsfrågeställningar. Tanken är att bidra med snabb och säker hjälp inom en arbetsdag, det vill säga, rätt kontakt direkt och utifrån geografiskt läge. Våra kompetenta objektssäljare står för det tekniska kunnandet och det kan gälla både nyproduktion och ROT-projekt.

”Med ett ökat hållbarhetsfokus och nya sätt och bygga, kommer nya utmaningar t.ex. kopplat till akustiken. Vi vill kunna ge support och bidra till val av lösningar som möter såväl hållbarhets- som komfortkrav och estetik. Vi ser att det finns behov av rådgivning och lösningar och vi vill underlätta för de som arbetar i projekteringsstadiet att hitta rätt”, säger Peter Öhrn, Försäljningschef Golvavjämning.

Länk till sidan: https://www.se.weber/weber-support

Fler nyheter

Våra e-tjänster