Ändringar i Webers betongsortiment

Sprutbar betong från Weber

Utgående produkt

weber rep 960 tbs-bruk sh med artikelnummer 5200779067 utgår ur sortimentet. Ändringen gäller från den 30 augusti.

Ändringar i produktnamn

weber sprutbetong reduce 0-4 byter namn till weber sprutbetong reduce 4. Ändringen gäller från den 30 augusti. Gällande artikelnummer blir 5200779023 (25 kg), 5200779024 (1000 kg säck), 5200779022 (löst).

weber sprutbetong reduce 0-8 byter namn till weber sprutbetong reduce 8. Ändringen gäller från den 30 augusti. Gällande artikelnummer blir 5200779030 (25 kg), 5200779031, (1000 kg säck), 5200779029 (löst).

Våra e-tjänster