Anders Anderberg i ny roll som Forsknings- och Utvecklingsdirektör

Anders Anderberg, Forsknings- och Utvecklingsdirektör Saint-Gobain Sweden AB, Weber

Utmaning och förändring för FoU-avdelningen

Webers verksamhet för forskning- och utveckling står för nya utmaningar och förändringar. Anders Anderberg har fått förtroendet att leda gruppen i en ny roll som Forsknings- och Utvecklingsdirektör. 

Redan under sina universitetsstudier till civilingenjör och i samband med sitt examensarbete kom Anders i kontakt med Weber, då Optiroc, som sponsrade ett doktorandprojekt med fokus på relationen mellan fukt i golvkonstruktioner och innemiljö. Anders fick förfrågan att delta och där började hans resa inom företaget, det har nu hunnit bli 20 år. 

”Att ett företag är villigt att satsa på forskning på det sätt som man gjorde imponerade på mig. Jag fick också mycket stöd under hela projektet och en tydlig industriell och marknadsmässig koppling under ett mycket professionellt agerande”, berättar Anders.  

Under sina år på företaget har Anders haft roller som teknisk specialist, produktchef för golvavjämning, övergripande ansvar för samtliga produktområden samt senast som Marknadsutvecklingschef. Som Forsknings- och Utvecklingsdirektör kommer Anders bland annat att spela en nyckelroll i omställningen inom hållbarhetsområdet. ´

”När jag fick förfrågan om rollen som FoU-direktör så kände jag att det är en härlig utmaning som jag bara måste ta”, säger Anders som hoppas att hans bakgrund inom universitetsforskning, hans marknadskunskap, nätverk och intresse för hållbarhet kommer att bidra till en FoU-grupp med bra stämning, stort engagemang och nya innovationer som säkrar företagets framtida framgångar.  

”Webers forsknings- och utvecklingsavdelning står inför stora utmaningar, både genom en omlokalisering av verksamheten, utmaningar i en snabbt föränderlig kontext när det kommer till byggnation, tillgång till råvaror, prisändringar och nya konkurrerande alternativ”, säger Anders. ”Det är en stor utmaning som vi står inför och det är just det som jag ser fram emot. Det är härligt att kasta loss och ge sig iväg på en ny resa”.  

”Att ett företag är villigt att satsa på forskning på det sätt som man gjorde imponerade på mig", säger Anders Anderberg, Forsknings- och Utvecklingsdirektör Weber.  

Fler nyheter

Våra e-tjänster