Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för svenska förhållanden för nya som befintliga byggnader. Här bedöms energi, inomhusmiljö och material. 

Miljöbyggnad

Certifiering enligt Miljöbyggnad är ett system för svenska förhållanden som kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader – oavsett storlek. Här bedöms energi, inomhusmiljö och material.

Nya byggnader kan certifieras utifrån projekteringshandlingar. Certifieringsbeviset är preliminärt tills verifiering är genomförd vilket ska ske inom två år efter utfärdandet. En certifiering i Miljöbyggnad är giltig i tio år eller tills byggnaden förändras på ett sätt som försämrar certifieringsresultatet.

"Miljöbyggnad" är resultatet av Bygga-bo-dialogen som var ett flerårigt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen.

Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011 och lanserade i början på 2012 en uppdatering; version 2.1. Miljöbyggnad hette tidigare Miljöklassad byggnad.

Märkning

Byggnader som certifieras enligt Miljöbyggnad tilldelas certifikaten:

 • Guld
 • Silver
 • Brons

Sammanfattning av de indikatorer som bedöms i Miljöbyggnad.

Området energi

 • Energianvändning
 • Värmeeffektbehov
 • Solvärmelast
 • Energislag

Området innemiljö

 • Ljudmiljö
 • Radon
 • Ventilationsstandard
 • Kvävedioxid
 • Fuktsäkerhet
 • Termiskt klimat vinter
 • Termisk klimat sommar
 • Dagsljus
 • Legionella

Området byggnadsmaterial

 • Dokumentation av byggvaror
 • Utfasning av farliga ämnen
 • Sanering av farliga ämnen

Området särskilda miljökrav

 • Små avloppsanläggningar
 • Dricksvattenkvalitet från egen brunn

Detaljerad information om hur våra produkter kan bidra med poäng till olika bedömningskategorier – se hållbartbyggande.se

Länkar

Våra e-tjänster