LEED

The LEED, Green Building Rating System, är det mest spridda bedömningssystemet i världen. Det är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas för ny- och ombyggnationer eller befintliga byggnader. 

LEED

The LEED, Green Building Rating System, är det mest spridda bedömningssystemet i världen. Det är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas för ny- och ombyggnationer eller befintliga byggander. 

Den version av LEED som oftast används för kommersiella fastigheter, bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till till svenska förhållanden. Tillsvidare gäller att certifieringsprocessen måste gå via U.S. Green Building Council, vilket innebär att amerikanska referenser och metoder används.

 

LEED V4

I november 2013 lanserades en ny version av LEED, kallad LEED v4. Den nya versionen skiljer sig från den föregående (2009) med två helt nya kapitel och nya krav på materialområdet såsom utökat producentansvar och krav på EPD:er.

Märkning

Maximala poängen i alla versioner är 100 poäng plus eventuella bonuspoäng för innovation och regional hänsyn. För att uppnå lägsta nivån i LEED krävs minst 40 poäng. Därefter finns SilverGuld och Platinum, där Platinum kräver att byggnaden uppnår 80 poäng eller mer.Detaljerad information om hur våra produkter kan bidra med poäng till olika bedömningskategorier – se hållbartbyggande.se

Länkar

Våra e-tjänster