GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. 

GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I maj 2011 hade cirka 200 lokalbyggnader certifierats i Sverige.

Anledningar till GreenBuildings popularitet är:

  • visar att man arbetar med energifrågorna och därmed minskar miljöbelastningen
  • enkelt att förstå och kommunicera inom företaget och till hyresgäster och köpare
  • kvalitetssäkring av utlovad energibesparing – GreenBuildings certifieringsråd granskar
  • lägre driftkostnader stöd och råd man kan få under ansökningsprocessen från Sweden Green Building Council

Märkning

En GreenBuilding-certifierad lokalbyggnad får ett diplom och rätt att använda GreenBuilding-logon för att visa att den använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Energisparåtgärderna och uppmätta resultat granskas av Sweden Green Building Council.

Länkar

Våra e-tjänster