Weber Saint-Gobain Sweden AB

Certifieringskriterier

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden. 

Med hjälp av ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda som båda är starkt efterfrågade på marknaden. I schemat nedan ser du en beskrivning av olika certifieringssystem och inom vilka kategorier Weber kan bidra.

Läs mer om certifieringssystemen på Hållbartbyggande.se >>

Våra e-tjänster