BREEAM-SE

BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen, BREEAM-SE är anpassad till svenska förhållanden.

BREEAM-SE

BREEAM-SE lanserades i april 2013. Skillnaderna är förutom svensk text direkta hänvisningar till svensk lagstiftning, svensk praxis och svenska förordningar. Samt anvisningar för områden som fukt, farliga ämnen och radon.

Sweden Green Building Council står bakom anpassningen av BREEAM till svenska förhållanden samt ansvariga för hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ett av de äldsta miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, varav huvuddelen finns i Storbritannien och Europa.

Olika utvärderingsverktyg och manualer för olika typer av byggnader kan användas för såväl nybyggnader, ombyggnader och befintliga byggnader. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal områden med minimikrav på projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

BREEAM är utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer i Storbritannien.

Märkning

Byggnadernas klassificeras enligt följande betygskala:

  • Passed
  • Good
  • Very Good
  • Excellent
  • Outstanding

Märkningen åskådliggörs även med en till fem stjärnor. Redan betyget ”Passed” innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. ”Outstanding” är mycket svårt att nå. Fördelen med att göra en märkning är att byggnaden får en tydlig nivå på sin miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv. 

Detaljerad information om hur Webers produkter kan bidra med poäng till olika bedömningskategorier – se hållbartbyggande.se

Länkar

Våra e-tjänster