Nivåvakt till pump

PR00036042

Nivåvakten placeras i tråget på brukspumpen när man använder automatisk påfyllning från genomströmningsblandare.

  • Möjliggör automatisk blandning

Startar och stoppar genomströmningsblandare för att fylla pumptråget