Nivåvakt till pump

Nivåvakt

Nivåvakten placeras i tråget på brukspumpen när man använder automatisk påfyllning från genomströmningsblandare.